Een goede webdesigner verdient zichzelf terug

Het vormgeven van websites wordt webdesign genoemd. De werkzaamheden, die betrekking hebben op het vormgeven van websites, worden door een webdesigner uitgevoerd. Bij de werkzaamheden van een webdesigner horen meer werkzaamheden dan alleen het vormgeven. Een webdesigner moet ook de navigatie verzorgen en de interactie van een website die tot een aantrekkelijke uitstraling moet leiden.

De webdesigner

Voor een webdesigner gaat beginnen met zijn webdesign uit Nijmegen werkzaamheden bedenkt de webdesigner, altijd in overleg met zijn opdrachtgever, de structuur. Met structuur wordt bedoeld de pagina’s van een website. Een website bestaat bijna nooit uit één pagina. Omdat websites vaak meer pagina’s hebben, moeten deze pagina’s met elkaar kunnen communiceren (dus met elkaar onderling verbonden zijn).

Maken van een grafisch ontwerp

Na de opdracht te hebben aangenomen en wensen en eisen van de opdrachtgever geïnventariseerd te hebben, gaat de webdesigner aan de slag met de wensen en eisen van de opdrachtgever en deze wensen worden door de webdesigner omgezet in een grafisch ontwerp. Bij het maken van het grafisch ontwerp wordt er door de webdesigner rekening gehouden met de afgesproken structuur (aantal pagina’s). De werkzaamheden voor het ontwerp van de website worden uitgevoerd met een grafisch pakket, bijvoorbeeld Adobe Photoshop.

HTML webtaal

Voor het uitschrijven van de opdracht, gebruikt de webdesigner een webtaal. De meeste webdesigners gebruiken daarvoor Hyper Text Markup Language (HTML) als webtaal. HTML is een programmeertaal die webdesigners gebruiken voor het schrijven van de teksten die nodig zijn om een webpagina te kunnen ontwerpen. Met HTML worden van de webpagina’s door de webdesigner de benodigde basiselementen gespecificeerd. Naast de webtaal HTML gebruikt de webdesigner ook vaak nog Cascading Style Sheets (CSS). Met CSS wordt de weergave van de webpagina bepaald en worden effecten bereikt die met HTML alleen niet mogelijk zijn. Ook is CSS veel flexibeler dan HTML. Net het gebruik van HTML en CSS is de webdesigner er nog niet. Om de website van dynamische elementen te kunnen voorzien worden programma’s gebruikt als JavaScript en Flash.

Web programmatuur

Uit het gesprek met de opdrachtgever kan de webdesigner hebben opgemaakt dat de website interactief moet worden. Voor het maken van een interactieve website dient de webdesigner verschillende scripttalen te kennen. De meest voorkomende scriptalen zijn ActionScript, ASP en PHP. Door het gebruik van de scriptaal of programmeertaal van Adobe Flash en Adobe Flex (ActionScript), Active Server Pages (ASP) en Hypertext Preprocessor (PHP) komt de nadruk te liggen op de web technische mogelijkheden en dus niet primair op de vormgeving. In dit geval wordt er dan ook gesproken over web programmatuur en wordt er niet meer over webdesign gesproken.

De weergave van de website

Als er websites worden geopend, dan is het eerste dat opvalt dat websites van elkaar kunnen verschillen. Een webdesigner zal daar bij het schrijven rekening houden. Ook kunnen de kleuren per weergave verschillen. Bij een gesprek met de webdesigner worden deze onderwerpen allemaal besproken.